לקראת קליטה בחטיבת הביניים בבית חינוך אופק

הורים יקרים שלום,
טופס הרישום המקוון מיועד אך ורק לתלמידים העולים לחט"ב מאזור הרישום של יישובי בית חינוך אופק!
הנכם מתבקשים להצטייד לפני תחילת מילוי הטופס בקובץ תמונה של הבן/בת, קובץ סרוק של פנקס החיסונים, קובץ סרוק של ת.ז שלכם הכולל את הספח.
כמו כן נבקשכם להוריד את טופס הצהרת הבריאות (בקישור המודגש), מלאו אותו, חתמו וסרקו את הטופס. לאחר שארגנתם את כל הקבצים הנכם מתבקשים להוסיף אותם במקומות המיועדים לכך בתהליך מילוי הטופס המקוון.

תודה על שיתוף הפעולה וקליטה מהירה. 
בית חינוך אופק

דילוג לתוכן