הצוות ובעלי תפקידים

תפקיד

שםניידemail
מנהל בית חינוך אופקשר זיו052-2361476zivsher@netvision.net.il
ס.מנהל ומנהלת פדגוגיתגור יהודית052-3750049haimgur@yechiam.org.il
מנהלת חט"עקטן אורית052-2361094oritkatan@walla.co.il
מנהלת חטיבת הנעוריםאלימלך מירב050-3996502meirave@ofekschool.org.il
ס.מנהל חטיבת הנעורים ומנהלת חנ"מ ומ.לפרוחי סיגלית054-4765895sigalitfa@gmail.com
מנהל כספים ומנהלןסייג משה054-2204709finance@ofekschool.org.il
מזכירת בית הספרביטון שרית050-7583772sarabiton0@walla.com
מזכירת מנהלות החטיבותמיטל  
אחראית מערכת ובגרויות   
אחראית הסעותשני אילנה052-2360547ilana_shani@walla.co.il
מערכתזהר עדי052-3665119adi49g@gmail.com
רכזת אתגר/מב"ראדר סמדר052-3799724adarsmadar@gmail.com
חשבת שכר ומנהלת חשבונותרפאל מיכל052-7868001michal1@ofekschool.org.il
יועצת שכבה ז'שינפלד גילי052-3749464gilish28@gmail.com
יועץ שכבה ח'אפרגן אורן  
יועצת שכבות ט'-י'ירושלמי כוכבית054-3184141kochavit71@gmail.com
יועצת שכבות יא'-יב'אלון אורני052-6416377orny.alon@gmail.com
רכז צוות חינוך חברתיסלוק עומר050-5845507omerslook@gmail.com
רכז שכבה ז'כהן נס052-9246870nsschn@gmail.com
רכזת שכבה ח'חמו מיכל052-6957231ilanhemo@gmail.com
רכזת שכבה ט'ארד קרן052-3965767talarad@ima.co.il
רכזת אנגלית-חט' הנעוריםעמית בטסי052-3965782betsi@ima.co.il
רכזת אנגלית-חט"עכהן דבי050-5710778debbiecohen1961@gmail.com
רכז ספרותסומר שוקי054-5614835somer@shomrat.com
רכזת שכבה י'ברט עינת057-338832einat@monfort.co.il
רכזת שכבה יא'אדר סמדר052-3799724adarsmadar@gmail.com

הפניה אל חברי וחברות הצוות באמצעות המייל

מס'חבר/ה בצוות אופקדואר אלקטרוני
1אבירן-הרטל תמיtaavha@gmail.com
2אברהם רביטלrevital_avraham@yahoo.com
3אדר סמדרadarsmadar@gmail.com
4אורן ניסיםorenron@evron.co.il
5איזנברג אפריםefraisen@gmail.com
6אלבז-דרור הדרhadareldr@gmail.com
7אלון אורניorny.alon@gmail.com
8אלימלך מירבmeirave@ofekschool.org.il
9אללוף גליתalaluf6@gmail.com
10אלמור רואןRawan.elmor@gmail.com
11אלפרין דגניתdganit67@gmail.com
12אפורי קרןkeren.avad@gmail.com
13ארד קרןtalarad@ima.co.il
14אשל גל1yosef7@walla.com
15ביטון שריתsarabiton0@walla.com
16בלוך יובלYuvalbl1107@gmail.com 
17בן ארוש שרוןsharon.ben.a@gmail.com
18בראונשטיין ירדןYarden.amad@gmail.com
19ברט עינתeinat@monfort.co.il
20גבעוני עפרהofragivoni@gmail.com
21גור יהודיתhaimgur@yechiam.org.il
22גמפל אלהallagempel@Gmail.com
23גפן אוריתoritgfn@gmail.com
24גפני כהן גליתeli@saar.org.il
25גרטי שחףGerti.shachaf@gmail.com
26גרשוני רעיהgeraya50@walla.co.il
27דעדוש אליהוdadushe100@gmail.com
28האופטמן סיווןsivush9@gmail.com
29האשם נינהnana-hach@hotmail.com
30היוז ג'וניjohnnietom1@gmail.com
31המר אריהariehammer@bezeqint.net
32הנו דיאנהamerdiana28@gmail.com
33ויז'נסקי הגרhagarviza@gmail.com
34וילדמן יהודיתwildman@isdn.net.il
35זגורי לימורlimor81@gmail.com
36זהר עדיadi49g@gmail.com
37זולדן ליאתliatzoldan@gmail.com
38חמו מיכלilanhemo@gmail.com
39חמו סימונהhemo-n@zahav.net.il
40חן אביchen1.avi@gmail.com
41טימור עדיadtimor@gmail.com
42יהוד חיהhayayahud@gmail.com
43יוגב ג'קיyogev562@gmail.com
44יערי לייזרlaizery@gmail.com
45ירושלמי דקלהmustBdikla@gmail.com
46ירושלמי כוכביתkochavit71@gmail.com
47כהן-גדעון גליgaliadamit@gmail.com
48כהן דביdebbiecohen1961@gmail.com
49כהן נסnsschn@gmail.com
50כרמי אורנהcarmyor@walla.co.il
51לאון-ניסים טליhavitush6@gmail.com
52לביא נטליlnataly@walla.co.il
53לובל רועיroilobel@gmail.com
54לוי אריקariklevi2@gmail.com
55לוי דבירdvirllevi@gmail.com
56לוין יפעתyifat@9design.co.il
57לחוביץ מוריאלlachovich@gmail.com
58מישל מורmor.michelle3@gmail.com
59מלחם מיסאאMaisa.librarian@gmail.com
60מלכה סימונהsimonamdesigner@gmail.com
61מלר מיכלmeller_michal@walla.com
62מסס מירבmeravmasas@gmail.com
63מצליח-כהן הילהhila.matzliach@gmail.com
64מצפה עמיתamit91182@gmail.com
65נגר לירוןliron1nagar@gmail.com
66ניר-המר איילתayeletnir@gmail.com
67נמארנה נימרnimerofek@walla.com
68נעמן מאיהmaya.naaman29@gmail.com
69נתן אוריתoritchen33@gmail.com
70נתנאל מיקיnet.miki@gmail.com
71סבג-גואז אילניתsharongoaz@walla.com
72סבו אפרתeffrat2@gmail.com
73סביץ ויקטוריהvictoria.sheyner@gmail.com
74סביר נועהnoasavir@gmail.com
75סומר שוקיsomer@shomrat.com
76סטרובין מרווהMarva88@gmail.com
77סייג משהfinance@ofekschool.org.il
78סלומון יניבyanivsalomon31@gmail.com
79סלוק עומרomerslook@gmail.com
80סער יהושעshooky_saar@hotmail.com
81עווד בדריה 
82עמית בטסיbetsi@ima.co.il
83עקיבא מורmorakiva.1@gmail.com
84ערב כרמיתorencarmit@gmail.com
85פוטר (גבלר) לידנהlidana.gabler@gmail.com
86פוטרמן גליהmikef@ima.co.il
87פורטר תמירgigip14@gmail.com
88פלדמן יבגניהyfeldman15@gmail.com
89פליישר מירבmerav.way@gmail.com
90פרוחי סיגליתsigalitfa@gmail.com
91פרי שירןshiran.naam@gmail.com
92פרץ-מרקו דנהdanalgy5@gmail.com
93קאופמן מיכלkaufmanm26@gmail.com
94קדם איתיitaykedem@gmail.com
95קוטליאר אהודEhudkot10@gmail.com
96קטן אוריתoritkatan@walla.co.il
97קליינהנדלר דניאלetzoov@smile.net.il
98קמינר אמיתיamitay.k@walla.co.il
99קמחי ערןerankimhi@gmail.com
100קנבסקי אנג'להm170761@netvision.net.il
101קפלן קרןKerenkaplan77@gmail.com
102קרסו חופיתkaraso2011@gmail.com
103רגב גלgalregev14@gmail.com
104רווח רוניתrrevach@walla.co.il
105רוזנברג ריקיgolanriki@yechiam.org.il
106רוזנברג שליshelly.rozenberg@gmail.com
107רוזנפלד אורליormiroz@walla.co.il
108רונטל-שחף רויטל3revitalr261165@sulam.co.il
109רונן-גוטמן מיכלmichallronen1@gmail.com
110רפאל מיכלmichal1@ofekschool.org.il
111שביט ענברinbar7474@walla.co.il
112שדה סיגליתsade_st@012.net.il
113שהם אסתיestisho@gmail.com
114שטיין יהונתןyeho11@gmail.com
115שטנגר יזהרEzshtanger1@gmail.com
116שטרן גפןgefenstern@hotmail.com
117שיהאן הגרsheehan@yechiam.org.il
118שינפלד גיליgilish28@gmail.com
119שלום שיקמהshikmas@maalot.ort.org.il
120שמאלי גיאguysmaly@gmail.com
122שני אילנהilana_shani@walla.co.il
123שני יוסיtoyossishani@gmail.com
124שפירו אלוןalonschapiro@hotmail.com
125שפר עינתshei3@walla.com
126שמואלי לילךsharonk@ima.co.il
127שר זיוzivsher@netvision.net.il
128תורג'מן-פריס רוניronnie.t.paris@gmail.com
דילוג לתוכן