הצוות ובעלי תפקידים

יעודכן בימים הקרובים

הפניה אל חברי וחברות הצוות באמצעות המייל.

מס'צוות בית חינוך אופק תשפ"אדואר אלקטרוני
1אבירן-הרטל תמיtaavha@gmail.com
2אברהם רביטלrevital_avraham@yahoo.com
3אדר סמדרadarsmadar@gmail.com
4אורן ניסיםorenron@evron.co.il
5איזנברג אפריםefraisen@gmail.com
6אלבז-דרור הדרhadareldr@gmail.com
7אלימלך (אוחיון) מירבmeirave@ofekschool.org.il
8אללוף גליתalaluf6@gmail.com
9אלמור רואןRawan.elmor@gmail.com
10אלעזרי יותםyotam1986elazari@gmail.com
11אלפרין דגניתdganit67@gmail.com
12אפורי קרןkeren.avad@gmail.com
13אסולין חיהhaya.asulin@gmail.com
14ארד קרןtalarad@ima.co.il
15אשל גל1yosef7@walla.com
16ביטון שריתsarabiton0@walla.com
17בן ארוש שרוןsharon.ben.a@gmail.com
18בן דרור אילןbendror76@gmail.com
19בלוך יובלYuvalbl1107@gmail.com 
20בראונשטיין ירדןYarden.amad@gmail.com
21ברט עינתeinat@monfort.co.il
22גבעוני עפרהofragivoni@gmail.com
23גור יהודיתhaimgur@yechiam.org.il
24גמפל אלהallagempel@Gmail.com
25גפני כהן גליתeli@saar.org.il
26גרטי שחףGerti.shachaf@gmail.com
27גרשוני רעיהgeraya50@walla.co.il
28דעדוש אליהוdadushe100@gmail.com
29האופטמן סיווןsivush9@gmail.com
30האשם נינהnana-hach@hotmail.com
31היוז ג'וניjohnnietom1@gmail.com
32ויז'נסקי הגרhagarviza@gmail.com
33וילדמן יהודיתwildman@isdn.net.il
34זגורי לימורlimor81@gmail.com
35זהר עדיadi49g@gmail.com
36זולדן ליאתliatzoldan@gmail.com
37זלצמן הדרhadardar@gmail.com
38חמו מיכלilanhemo@gmail.com
39חמו סימונהhemo-n@zahav.net.il
40חן אביchen1.avi@gmail.com
41טימור עדיadtimor@gmail.com
42טישלר שחרshahartishler@gmail.com
43יהוד חיהhayayahud@gmail.com
44יוגב ג'קיyogev562@gmail.com
45יוחננוב מיטלmei_a1@walla.com
46יוסיפוב עפרהofrasi@walla.co.il
47יערי לייזרlaizery@gmail.com
48ירושלמי דקלהmustBdikla@gmail.com
49ירושלמי כוכביתkochavit71@gmail.com
50כהן-גדעון גליgaliadamit@gmail.com
51כהן דביdebbiecohen1961@gmail.com
52כהן דרורdrorco@actcom.co.il
53כהן נסnsschn@gmail.com
54כרמי אורנהcarmyor@walla.co.il
55לאון-ניסים טליhavitush6@gmail.com
56לביא נטליlnataly@walla.co.il
57לובל רועיroilobel@gmail.com
58ליבר עמיתamitliber75@gmail.com
59לוי אריקariklevi2@gmail.com
60לוי דבירdvirllevi@gmail.com
61מועלם סמארsammar.azrik@gmail.com
62מור- אלגרסי חייםhaimorelgarisi@gmail.com
63מלכה סימונהsimonamdesigner@gmail.com
64מלר מיכלmeller_michal@walla.com
65מסס מירבmeravmasas@gmail.com
66מצליח-כהן הילהhila.matzliach@gmail.com
67מצפה עמיתamit91182@gmail.com
68נגר לירוןliron1nagar@gmail.com
69ניר-המר איילתayeletnir@gmail.com
70נמארנה נימרnimerofek@walla.com
71נעמן מאיהmaya.naaman29@gmail.com
72נתן אוריתoritchen33@gmail.com
73סבו אפרתeffrat2@gmail.com
74סביץ ויקטוריהvictoria.sheyner@gmail.com
75סביר נועהnoasavir@gmail.com
76סומר שוקיsomer@shomrat.com
77סטרובין מרווהMarva88@gmail.com
78סייג משהfinance@ofekschool.org.il
79סלומון יניבyanivsalomon31@gmail.com
80סלוק עומרomerslook@gmail.com
81סער יהושעshooky_saar@hotmail.com
82עווד בדריה 
83עמית בטסיbetsi@ima.co.il
84עקיבא מורmorakiva.1@gmail.com
85ערב כרמיתorencarmit@gmail.com
86פוטרמן גליהmikef@ima.co.il
87פוטר גילgil.putter@gmail.com
88פורת אוריoriporat1@gmail.com
89פלוטק נועהnoameir87@gmail.com
90פליישר מירבmerav.way@gmail.com
91פרוחי סיגליתsigalitfa@gmail.com
92פרי שירןshiran.naam@gmail.com
93פרץ-מרקו דנהdanalgy5@gmail.com
94קדם איתיitaykedem@gmail.com
95קוטליאר אהודEhudkot10@gmail.com
96קויפמן הילהhilakoifman@gmail.com
97קטן אוריתoritkatan@walla.co.il
98קליינהנדלר דניאלetzoov@smile.net.il
99קמחי ערןerankimhi@gmail.com
100קנבסקי אנג'להm170761@netvision.net.il
101קפלן קרןKerenkaplan77@gmail.com
102קרסו חופיתkaraso2011@gmail.com
103רגב גלgalregev14@gmail.com
104רוב דותןkrembo23@walla.co.il
105רווח רוניתrrevach@walla.co.il
106רוזנברג ריקיgolanriki@yechiam.org.il
107רוזנברג שליshelly.rozenberg@gmail.com
108רוזנפלד אורליormiroz@walla.co.il
109רונטל-שחף רויטל3revitalr261165@sulam.co.il
110רונן-גוטמן מיכלmichallronen1@gmail.com
111רן איריתiritran100@gmail.com
112רפאל מיכלmichal1@ofekschool.org.il
113שביט ענברinbar7474@walla.co.il
114שדה סיגליתsade_st@012.net.il
115שהם אסתיestisho@gmail.com
116שטיין יהונתןyeho11@gmail.com
117שטרן גפןgefenstern@hotmail.com
118שיהאן הגרsheehan@yechiam.org.il
119שינפלד גיליgilish28@gmail.com
120שלום שיקמהshikmas@maalot.ort.org.il
121שמאלי גיאguysmaly@gmail.com
122שני אילנהilana_shani@walla.co.il
123שפירו אלוןalonschapiro@hotmail.com
124שפר מיטלmeytalbarak88@gmail.com
125שפר עינתshei3@walla.com
126שמואלי לילךsharonk@ima.co.il
127שר זיוzivsher@netvision.net.il
128תורג'מן-פריס רוניronnie.t.paris@gmail.com

 

דילוג לתוכן